Welkom in Oud Borne

 

Themagroep Openbare Ruimte

Op 14 november 2017 presenteerden we tijdens een bewonersavond de volgende voornemens aan de bewoners van Oud Borne:


Doelstellingen:
• Straatverlichting voldoet aan de norm 
• Geen parkeeroverlast voor de bewoners
• Oud Borne goed toegankelijk maken voor ouderen en mindervaliden. Geen obstakels meer waar men over kan struikelen

Hoe willen we dat  bereiken?
• Een snellere aanpassing van armaturen en bijplaatsen van straatlantaarns als dit uit de herijking blijkt.
• Mogelijke oplossingen voor het parkeren onderzoeken en deze met de themagroep beoordelen om zodoende tot voorstellen te komen
• Onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid van Oud Borne.

Het vaakst genoemd of gekozen werden:
• Straatverlichting
• Parkeren 
• Bestrating

Aanvullingen:
• Verkeersveiligheid voor kinderen, ouderen en gehandicapten
• Aandacht voor straatmeubilair 
• Overlast terugdringen
• Groenonderhoud verbeteren


E-mail
Info