Welkom in Oud Borne

 

Disclaimer & Privacy

Algemeen

De Belangenvereniging Oud Borne verleent u hierbij toegang tot www.oud-borne.nl en www.oudborne.nl
("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Belangenvereniging Oud Borne behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De Belangenvereniging Oud Borne spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Belangenvereniging Oud Borne nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Belangenvereniging Oud Borne.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Belangenvereniging Oud Borne, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De inhoud en afbeeldingen van deze website zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan direct contact op met het bestuur info@oud-borne.nl

Privacy

Deze website geeft toegang tot informatie die bedoeld is voor leden van De Belangenvereniging Oud Borne. Hierop wordt toegezien door de beheerders van deze website. Daarmee wordt ook de bescherming van de persoonlijke gegevens van de leden gewaarborgd.
Op deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto's is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met het bestuur  info@oud-borne.nl


E-mail
Info