Welkom in Oud Borne

 

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ronald Brand

Kirsten Groote

Frans Hilbrink


bestuurslid (waarnemend voorzitter)

secretaris

penningmeesterHet bestuur is bereikbaar per e-mail: info@oud-borne.nl    

              

        

               

 

E-mail
Info